Skip navigation

1.1.2 Kompetenciák

A kurzus végére a hallgató

  • ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait, a pedagógiai kommunikáció jellemzőit
  • ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat
  • ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket
  • ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről
  • pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra
  • nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon
  • képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez, a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére
  • képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére