Skip navigation

11.2.3 Az interakciók kutatásában alkalmazható módszerek

Az alkalmazandó kutatási módszer kiválasztásánál, a vizsgálat koncepcionális keretének meghatározása után, kétféle kutatási paradigma mellett dönthetünk:

Pozitivista, kvantitatív alapú metodológia alkalmazása

Ennek során külső szemlélőként, a jelenségtől kellő távolságot tartva végezzük mérésünket, az így alkalmazható módszer a megfigyelés.

Az objektivitás teljesülése érdekében célszerű módszer a strukturált megfigyelés. Ennek során a megfigyelő vagy aktívan részt vesz a pedagógiai folyamatban, vagy a háttérbe olvad, mindeközben természetes formában, vagy előre meghatározott kódok segítségével – közvetlenül, vagy technikai eszközök segítségével – végzi el munkáját.

Értelmező, kvalitatív metodológia alkalmazása

Ebben az esetben a vizsgált személy aktuálisan előidézett jelenségekkel kapcsolatos gondolatainak, véleményének, az adott cselekedetet okozó szándékának megismerése és feltárása a cél.

Ebben az esetben a vizsgálatban érintettek azonos jogon nyilatkozhatnak meg aktív kutatói jelenlét, a kutató és a kutatott személy interakciója közepette. Erre alkalmas a videóról visszajátszott tanítási óra támogatott felidézéssel történő elemzése.