Skip navigation

11.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A társas érintkezés alapegységei az interakciók, melyek a pedagógiai folyamatban, a tanórákon számtalan esetben felismerhetők. A kurzus bevezeti a hallgatókat az osztálytermi interakciók kutatásába, ismerteti a leggyakoribb módszereket. Ezek elsajátítása után a hallgatók képesek lesznek a tanulási folyamatban részt vevők viszonyát, a pedagógus eredményességét ezekkel az eljárásokkal is mérni.