Skip navigation

1.1.1 Célkitűzés

A könyv célja a pedagógusmesterséghez, az eredményes szakmai munkához szükséges általános és speciális képességek és készségek beazonosítása és fejlesztése, reflektálás a saját szakmai működésre a tanári kompetenciák tükrében. További cél, a sikeres iskolai kommunikáció feltételeinek megismerésével a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok kapcsolati fejlődésének elősegítése, a jó kommunikációs készség kialakításával, a kommunikációs kultúra fejlesztése által. A kommunikáció alapfogalmainak megismertetésén túl felhívja a figyelmet a kommunikációs készségek jelentőségére, valamint a fejlesztés lehetséges területeire. A tárgy célja az ismeretátadás mellett az alapvető kommunikációs jártasságok fejlesztése a javasolt módszerek, gyakorlatok alkalmazásával.