Skip navigation

1. Bevezetés

A köz és felsőoktatásban valamint a felnőttképzésben megjelenő tanulói/hallgatói populációra egyaránt jellemző a sokszínűség. Várható, hogy a különböző képzési szinteken megjelenő diákok eltérő képesség és személyiségstruktúrával, eltérő szociális és kulturális háttérrel, eltérő előzetes tudásanyaggal, tapasztalatokkal rendelkeznek.  A pedagógusok minden képzési szinten találkoznak ezzel a jelenséggel, és a felsőoktatásban tevékenykedő oktatóknak is felkészültnek kell lenniük a jelenség kezelésére. Jelen tananyag célja, hogy felkészítse a felsőoktatás és felnőttképzés pedagógusait a valamilyen szempontból kiemelt figyelmet és speciális bánásmódot igénylő hallgatókkal/tanulókkal való foglalkozásra. Olyan elméleti és módszertani ismeretek nyújtása, melyek segítségével az oktatók képesség válnak az integrált nevelésre, az adaptív oktatásszervezésre.

A tananyag fókuszában az áll, hogy milyen módon lehet kielégíteni a megváltozott tanulási igényeket a felnőttképzésben és a felsőoktatásban. Alapvető ismereteket tartalmaz az integrált nevelés területéről, a fogyatékosságokról, a fogyatékkal élők speciális szükségleteiről, az oktatásuk során alkalmazható eszközökről, módszerekről.

Betekintést nyújt a tehetséges hallgatókkal/tanulókkal való foglalkozás lehetőségeibe, a tehetséggondozás módszereibe.

Ismereteket közvetít a szociokulturális különbségek figyelembevételének lehetőségeiről a felsőoktatásban, felnőttképzésben és tájékozottságot ad az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben.

A tananyag felépítésével a szerző szeretné elérni pozitív attitűd kialakulását az emberi sokszínűséggel szemben. Olyan látásmódot közvetít, amely természetesnek tartja a hallgatók/tanulók közötti különbségeket. Törekszik arra, hogy elkötelezettséget alakítson ki az alapvető demokratikus értékek, az esélyegyenlőség, az előítéletektől mentes, az inkluzív, elfogadó szemlélet iránt.