Skip navigation

9.4.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik értékelési forma definíciója az alábbi megfogalmazás?

„A megvizsgált teljesítményhez valamilyen számszerű értéket rendelünk, azzal fejezzük ki a teljesítmény színvonalát, értékét.”

Answers

1)      minőségi (kvalitatív)

2)      mennyiségi (kvantitatív)

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

A szöveges értékelés iránti igény mely okokra vezethető vissza?

Answers

1)   Az osztályzat pontatlan, nem fejezi ki a teljesítmény árnyalt értékelését.

2)   Az osztályozás lehetővé teszi a teljesítmények összemérését.

3)   Az osztályozás nem tükrözi az idő és energia befektetést.

4)   Rugalmas, a különböző feltételekhez alkalmazható.

5)   Az osztályozás szelektál.

Visszajelzés

Kérdés

Melyek az osztályozás alternatívái?

Answers

1)      osztályzatvektor

2)      megítélés

3)      mérés

4)      numerikus skála szélesítése

5)      szöveges értékelés

Visszajelzés