Skip navigation

9.4.1 Összefoglalás

A minőségi (kvalitatív) értékelés előnye, hogy kötöttségek nélkül lehet értékelni; hátránya a szubjektívizmus. A szöveges értékelés alkalmazható a tanuló valamennyi megnyilvánulásának értékelésekor, nem minősítő hanem fejlesztő hatással, segítve a helyes önértékelés fejlődését.

Az értékelésben alkalmazott metakommunikációs jelzéseknek kiemelt szerepe van az interakciók alakításában.

A mennyiségi (kvantitatív) értékelés számszerű értéket alkalmaz, amely kifejezi vagy az átmenet a minőségi és mennyiségi értékelés között, vagy

adott skála fokozataival fejezzük ki a teljesítmény színvonalát vagy egy mérőeszközön rögzített skálát hozzámérünk egy megvizsgálandó tulajdonsághoz, teljesítményhez.