Skip navigation

9.2.1 Minőségi (kvalitatív) értékelés

Kötöttségek nélkül teszi lehetővé az eredmények hosszabb szóbeli vagy írásbeli elemzését, értékelését. Hátrányai: sok a szubjektív mozzanat, az értékelések nehezen hasonlíthatók össze egymással.

Szöveges értékelés

A szöveges értékelés nemcsak a tanuló tudásszintjét, hanem az elért eredmény valamennyi megnyilvánulását – érzelmi, akarati, magatartási… – értékeli.

A szöveges értékelés iránti igény az osztályzat értékelésben betöltött elégtelenségére vezethető vissza. Az osztályzat pontatlan, nem tükrözi az idő és energia befektetést, nem fejezi ki a tanuló önmagához mért fejlődését, szelektál,  szubjektív elemek torzítják az objektivitást, szorongást, félelmet válthat ki, domináns motivációvá válhat az osztályzatért való tanulás.

A szöveges értékelés előnyei:

 • Nem minősít, hanem utat mutat, további tanulásra ösztönöz, így a belső motiváció fenntartható. Ez nem azt jelenti, hogy a szöveges értékelés csak a pozitívumokat emeli, hanem a negatívumokat is, de úgy, hogy a javítás lehetőségét is megfogalmazzuk.
 • Folyamatos és állandó visszajelzést ad verbálisan és nonverbálisan, így kiemelt szerepe van az interakciók alakításában.
 • Segíti a diák reális önértékelésnek fejlődését, ezáltal emelkedhet önbizalmának szintje, amely hozzájárul a tanulási-tanítási folyamatban való kompetens részvételhez. Nem az lesz a fő kérdés, hogy hányast kapott, hanem az, hogy mit tud és hol kell még javítania.

Az osztályozó értekezlet esetmegbeszélő csoportként működhet.

 

                   A szöveges értékelés nehézségei:

 • A szöveges értékelést folyamatosan kell végezni, nem azonos az évi egy-kétszeri szöveges bizonyítvánnyal.
 • Át kell alakítani a pedagógiai szemléletet, hiszen a szöveges értékelésnek egy átgondolt, felépített rendszerbe kell beépülnie.
 • Folyamatos, egyéni pedagógus munkát jelent ( a tanulók megfigyelése, jegyzetelés, szóbeli és írásbeli folyamatos visszajelzés).
 • Félévkor és év végén idő és energiaigényes.
 • A szöveges értékeléshez szempontsorra van szükség, amelyet a pedagógusok közösen állítanak össze a követelményrendszer és a tantestület értékrendje alapján.A megfogalmazás nehézségei: sablonok használata, ismétlődések, általánosságok, szubjektivitás és ne legyen sértő, bántó.

PÉLDA a szöveges értékelésre[14]

 Kedves Balázs!

 

Büszkék vagyunk rád, hogy erős, lelkes, vidám fiú vagy. Szófogadó vagy, majdnem mindig betartod a megállapodásainkat. Őszinte vagy, ha hibázol, azonnal keresed, hogyan javíthatnál.

Igazságos és igazságkereső vagy, véleményeddel sokat segítesz csoportod problémáinak megoldásában. Ez nagy dolog! Azt is nagy dolognak tartjuk, hogy a kiabáló hangodat szépen lehalkítottad, úgy látjuk, hogy lassan szokássá válik nálad a szép hang,. Ezt is nagy örömmel tapasztaltuk.

Büszkék vagyunk arra is, hogy szereted munkád, kitartóan, türelmesen dolgozol. Szépen olvasol, jól becsülsz és jól számolsz. Az írásod egyre pontosodik, szépül. Jó ötleteiddel sokszor segíted közös munkánkat.

Szertejük, hogy lelkesen mozogsz, bátor vagy, jól tudod csapatba hívni a fiúkat. A lányokat is gyűjtsd a labdajátékokhoz, kérünk.

Megdicsérünk a segítő készségedért, mindig szívesen segítesz társaidnak a leckékben. Jó, hogy szereted apró tárgyaidat, és nagyol vigyázol is rájuk. Kérünk, hogy előre és nagyon gondold meg, mit akarsz társaidnak ajándékozni.

 

Kedves Anna!

Kedves, halk szavú kislányt ismertünk mg benned, sok jó tulajdonságodnak naponta örülünk. Szeretnénk, ha itt köztünk jól megismernéd magad, biztos lennél abban, hogy mi mindenre vagy képes, és megbátorodnál. Ebben szeretnénk mi mindnyájan szeretettel segíteni neked.

Hamar belejöttél az olvasásba, sokat segítettél ezzel társaidnak is. Jól bánsz a számokkal, szeretném, ha többet szólalnál meg akkor, amikor a feladatok megoldását keressük. Írásod egyre szépül. Rajzaid nagyon értékesek, szépek, karácsony táján különösen örültünk neki. Nagyszerű fantáziával elképzeled, és igen szépen elendezed figuráidat a képeiden. Igényes rajzaidból te is sok örömet merítesz.

A testnevelésórán jobban kell küzdened, a gyakorlatok, a játékok, ha úgy akarod, erősítenek, bátorítanak.

Nagyon jó, hogy kedves és segítőkész vagy a felnőttekhez és a gyerekekhez egyaránt. Azt viszont nagyon kérem tőled, hogy se a rajz, se a szomszédos komámasszony, se a babrálgatás ne vonjon el tanulási időben tőlem, hogy ne kelljen sokszor kérnem, hogy tarts ott velem, ahol kell.

A szöveges értékelés típusai:

 • Szabad, előzetesen meghatározott szempontok nélküli szöveges értékelés = „esszéisztikus”
 • Előre meghatározott, nyomtatott skála szerinti értékelés = „aláhúzásos”
 • Előzetes szempontok alapján, szabadon fogalmazott szöveg = „mondatbankos”

 

Metakommunikációs értékelés

A pedagógiai értékelést mindig metakommunikációs jelzések kísérik. Az 1. sz. táblázat a hallgatag, az együttműködő és a bőbeszédű tanár viselkedését és a tanulóra gyakorolt hatását foglalja össze.

7.	Táblázat: Pedagógiai értékelés és kommunikáció
7. Táblázat: Pedagógiai értékelés és kommunikációA következő hangfelvételeken figyelje meg, hogy nevelési stílusok értékelésének jellemzőit!

Hanganyag1

 

A hangfelvétel alapján foglalja össze a helyes és a helytelen értékelési formákat!

 

Hanganyag 2

[14] Értékelés osztályozás nélkül (szerk.: Zágon Bertalanné). Ismertető pedagógusoknak és szülőknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. 61-62.o.