Skip navigation

9.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja, hogy bemutassa a minőségi (kvalitatív) és a mennyiségi (kvantitatív) értékelés formáit: a szöveges értékelést, a metakommunikációs értékelést, a megítélés, a becslés és a mérés fogalmát, az alkalmazás előnyeit és hátrányait.

A tananyag feldolgozása hozzájárul az értékelési formák ismeretéhez és ezek komplex módon történő alkalmazásához.