Skip navigation

8.3.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik értékelési típusra igaz, hogy a követelményekből indul ki?

Answers

1)   normatív értékelés

2)   kritériumorientált értékelés

3)   standardra vonatkozó értékelés

4)   leíró értékelés

Visszajelzés

Kérdés

Melyik értékelési típusra igaz, hogy a kritériumok komplex rendszerére vonatkozik?

Answers

1)   normatív értékelés

2)   kritériumorientált értékelés

3)   standardra vonatkozó értékelés

4)   leíró értékelés

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Melyek nem tartoznak az értékelési dimenziók szerinti értékelési típusokhoz?

Answers

1)   normatív értékelés

2)   humanisztikus értékelés

3)   leíró értékelés

4)   analitikus értékelés

5)   kognitív értékelés

6)   kvantitatív értékelés

7)   kvalitatív értékelés

8)   standardra vonatkozó értékelés

Visszajelzés