Skip navigation

8.3.2 Önellenőrző kérdések

Mit jelent a normatív értékelés?

Mit mér a kritériumorientált értékelés?

Mit mér a standardra vonatkoztatott értékelés?

A pedagógiai folyamatban milyen szerepet tölt be a leíró értékelés?

Melyek az értékelési dimenziókhoz kapcsolódó értékelési típusok?