Skip navigation

8.2.4 Az értékelés más típusai

Kognitív

  • A kimeneti teljesítményre összpontosít, azaz szelektáló, minősítő funkció a meghatározó.

Analitikus

  • A tudástartomány elemzésére törekszik. Erőssége: az elemekre vonatkozóan pontos mérést tesz lehetővé. Gyengéje: kevésbé alkalmas a többféle tudáselem szintézisének mérésére.

Kvantitatív

  • A teljesítményt számszerűsíti, összehasonlíthatóvá teszi a teljesítményeket egymással és egy optimummal. Érvényessége a mérőeszköz érvényességén múlik.

Humanisztikus

  • A folyamatra összpontosít, figyelembe veszi a körülményeket is, a minőség és az eredményesség árnyaltabb megközelítését teszi lehetővé.

Holisztikus

  • A tudás egészére és annak alkalmazására törekszik, ezért elsősorban komplex, életszerű feladatokat – pl.: projekt, esszé, előadás, érvelés…– alkalmaz. Erőssége: a komplex feladatoknál nő az érvényesség. Gyengéje: a komplex feladatokat nehéz értékelni

Kvalitatív

  • A teljesítmény szintjéhez rendel egy minősítő jelzőt. Érvényessége az értékelő hozzáértésén múlik.