Skip navigation

7.3.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik funkció szerinti értékelési típus alkalmas az előzetes tudás feltárására?

Answers

1)      formatív

2)      szummatív

3)      diagnosztikus

Visszajelzés

Kérdés

  Melyik funkció szerinti értékelésnek van kiemelt szerepe a személyiségfejlesztésben?

Answers

1)      diagnosztikus

2)      formatív

3)      szummatív

Visszajelzés

Kérdés

Melyik funkció szerinti értékelési típusra igazak az alábbi kijelentések?

Visszacsatolás a tanulóhoz és a tanárhoz. Hibák azonosítása a tan- anyagon belül, megoldási módok kialakítása céljából alkalmazzák az oktatás során. Az értékelés tárgyai a kognitív területek.

Answers

1)      diagnosztikus

2)      formatív

3)      szummatív

Visszajelzés