Skip navigation

7.3.2 Önellenőrző kérdések

Mit jelent a diagnosztikus értékelés?

Mit jelent a formatív értékelés?

Mit jelent a szummatív értékelés?