Skip navigation

7.3.1 Összefoglalás

6.	Táblázat: Az értékelés típusai funkciók szerint
6. Táblázat: Az értékelés típusai funkciók szerint

A kognitív terület:

 • Ismeret = specifikus információk, folyamatok, módszerek vagy minták, struktúrák, helyzetek felidézése
 • Jártasság = az egyén segédeszközök igénybevétele nélkül is biztosan tudja, hogy miről van szó
 • Alkalmazás = konkrét helyzetben alkalmazza az elvont elméleteket, szabályokat, folyamatokat, módszereket
 • Analizálás = a feladatot alkotóelemeire bontja, megtalálja a részek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket
 • Szintetizálás = az elemeket, részeket úgy illeszti össze, hogy azok új egészet alkossanak
 • Értékelés = értékeket, módszereket, rendszereket, helyzeteket ítél

A pszichomotoros terület:

 • Észlelés = érzékszervek útján tárgyak, minőségek, kapcsolatok felismerése, tudatosulása
 • Késztetés = indíttatás valamilyen tevékenységre vagy tapasztalatra – mentális, fizikai, érzelmi
 • Irányított cselekvés = az egyénnek egy másik személy irányítása/útmutatása mellett végzett tevékenysége
 • Mechanizmus = begyakorlottság
 • Komplex cselekvés = a tevékenységvégzés hatékony és megbízható, minimális idő és energiaráfordítással

Affektív terület:

 • Észlelés = az adott jelenség tudatosulása
 • Válaszadás = egy meghatározott inger által kiváltott, megfigyelhető változás az egyén viselkedésében, magatartásában
 • Értékként elfogadás = helyeslés, preferálás, elkötelezettség
 • Értékrendbe illesztés = az új érték illeszkedik az egyén korábban kialakult értékrendjéhez
 • Személyiségjeggyé válás = az egyén cselekvéseit az adott értékkészlet határozza meg