Skip navigation

7.2.3 A szummatív (összegző-lezáró) értékelés

A szummatív értékelést általában a tanulási folyamatok vagy annak egy-egy szakaszának lezárásakor kerül alkalmazásra.

„A szummatív, összegző-lezáró értékelés célja, hogy az adott folyamatra vonatkozóan a tanulók teljesítményének, fejlődésének átfogó minősítését adja.”[12]

A szummatív értékelés eredményei kerülnek be különböző formákban a félévi értesítőkbe, a bizonyítványokba. A szummatív értékelés meghatározza a tanulók, tanulócsoportok minősítését, szabályozza a továbbtanulást, visszahat az iskola további munkájára, befolyásolja az iskola társadalmi megítélését.[12] LAPPINTS Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt.,Pécs, 2002. 278.o.