Skip navigation

7.2.2 A formatív (alakító-segítő) érékelés

„A formatív értékelés célja, hogy az előrehaladás mértékének megállapításával segítse a tanítási-tanulási folyamat irányítását, alapozza meg a beavatkozást és ezzel javítsa a tanulás eredményességét.”[11]

A tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője, lehetőséget ad a folyamatos korrigálásra. A formatív, alakító-segítő értékelés különösen jelentős a személyiségfejlesztésben, mivel az értékelés eredménye nem kerül be a naplóba, tanulóknak nem kell tartaniuk a kudarctól, érezhetik az értékelés segítő szándékát.[11] LAPPINTS Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 277.o.