Skip navigation

7.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja, hogy bemutassa a diagnosztikus, a formatív, a szummatív értékelés fogalmát, funkcióját, az oktatási folyamatban idővallumában elfoglalt helyét és a tárgyát. A feldolgozás kiemeli, hogy az értékelés funkciói milyen hatást gyakorolnak a tanulókra, a tanárokra, a célokra és a követelményekre.