Skip navigation

6.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke tartalma bemutatja a nemzetközi és a hazai mérések definícióját, tartalmi területeit, a kapott eredmények feldolgozásának módjait, a kialakult eredmények ok-okozati összefüggéseit és az eredmények felhasználásának lehetőségeit a tanulási-tanítási folyamat optimalizációjában.

Ismeri és képes a nemzetközi és hazai mérések feladattípusait beépíteni az ismeretek alkalmazásának és rögzítésének folyamatába, közreműködni a nemzetközi és a hazai mérésekben, a kapott eredmények összehasonlításából kongruens következtetéseket megfogalmazni.