Skip navigation

5.2.6 Az értékelés funkciói mikroszinten

Az értékelés motiváló funkciója

Az értékelés pozitív vagy negatív megerősítés a diák számára. A pedagógusok és a szülők jutalmazó vagy büntető magatartása is motivál. A motiváló funkciót akkor tölti be az értékelés, ha személyre szabott, a diák által elért eredményeket önmagához viszonyítjuk, a megfogalmazás személyre szóló.

Az értékelés informáló funkciója

Az informáló funkció segít abban, hogy a tanítási-tanulási folyamat hatékonyabbá váljon. Az értékelés informál arról is, hogy egy adott téma, ismeret mennyire fontos. Az informáló funkció akkor eredményes, ha objektív, az előre meghatározott, mindenki számára ismert követelményekhez viszonyított; pontos és korrekt, érdemi információval segíti az oktatási folyamatot.