Skip navigation

5.2.5 Az értékelés szintjei

A makroszint a legmagasabb szerveződési szint, az oktatási rendszer egészének szintje.

Az oktatási rendszer mezoszintje az intézmény, azaz az iskola.

A mikroszint az osztályterem, a közvetlen tanár-diák interakció szintje.

A makroszinten az információt elsősorban oktatáspolitikusok és a kutatók használják fel helyzetfeltárásra és a döntések előkészítésére. A makroszintű értékelések arra irányulnak, hogy az oktatás különböző alrendszereiben milyen minőségű tudással és tudásszinttel rendelkeznek a tanulók, a tanulói eredményeket milyen tényezők befolyásolják. A makroszintű értékelés formái: eredményességvizsgálat, hatásvizsgálat, országos és nemzetközi tudásmérések.

A mezoszintű értékelés a tanulócsoportok, osztályok teljesítményére vonatkoztatva a tanári munka, az oktatási intézmény értékelhetőségét jelenti, amely figyelembe veszi a tanulási körülményeket, a nevelés-oktatás be nem tervezett hatásait.

A mikroszintű értékelést a tanár végzi, a tanulói teljesítmény értékelése többnyire nem külső szempontokhoz, hanem a tanár által megfogalmazott, részletezett célokhoz és a tényleges oktatási folyamathoz viszonyítva történik.

A pedagógiai értékelés szintjeit az alapján, hogy kit, illetve mit ellenőrzünk, s ki jogosult ennek az elvégzésére az 1. táblázat foglalja össze.

1. Táblázat: Az értékelés szintjei és az értékelő
1. Táblázat: Az értékelés szintjei és az értékelő