Skip navigation

4.3.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Melyek a zárt oktatás jellemzői?

Answers

1) döntő szerepe van a pedagógusnak

2) meghatározó az érdeklődés

3) központi kérdés a célhoz vezető út elfogadtatása

4) döntő szava van a tanulónak

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik nem alapfeltétele a tematikus tervezésnek?

Answers

1) szaktárgyi tartalom ismerete

2) tankönyvi tartalom ismerete

3) diákok ismerete

4) objektív pedagógiai környezet ismerete

Visszajelzés

Kérdés

Mit nem kell tennünk a tanóra konkrét megtervezésekor?

Answers

1) az ismeretszerzés stratégiáinak meghatározása

2) tanulói motiválás tervezése

3) időbeosztás készítése

4) a tanév rendjének figyelembevétele

Visszajelzés