Skip navigation

4.3.1 Összefoglalás

A zárt oktatásban a tanulási-tanítási folyamat megtervezésében döntő szerepe van a tanárnak, a tanítás központi kérdése, hogyan lehet a kitűzött célt elfogadtatni a diákokkal. A nyílt oktatásban a folyamat megtervezésében döntő szava van a diáknak, a megvalósítás épít az érdeklődésre.

Az eredményes tanulási-tanítási folyamat kulcseleme a tervezés végiggondolása, szükség esetén írásban történő rögzítése. A tanárok által leggyakrabban használt tervek: tanmenet, egy-egy téma tervezése, epochális- és projekttervezés, óravázlat. A tanulók által használt tervezési dokumentumok: tanulási szerződés, egyéni tanulási terv, Egyéni Gyakorlati Tanulási Program.