Skip navigation

4.2.1 A tanári és a tanulói önállóság a tervezésben

A zárt oktatás

Az oktatás távlati és aktuális céljait, tartalmát, menetét, megszervezésének módját, a módszerbeli megoldásokat, az alkalmazott eszközöket, az elvárt eredményeket és ezek értékelési módjait a pedagógus határozza meg.

A zárt oktatásban a tanulás megteremtett körülmények között folyik. A tanítás központi kérdése, hogy a tanár hogyan tudja a célt, a célokhoz vezető utat elfogadtatni a tanulókkal.

A nyílt oktatás

Az oktatás tartalmának, menetének, szervezési módjának, a módszerek és az eszközök kiválasztásában, az elvárt eredményeknek a megfogalmazásában és ezek értékelési módjainak meghatározásában a tanulónak is döntő szava van.

A nyílt oktatás körülményei között a tanulás közel áll a természetes elsajátítási folyamatokhoz, amelyekben az érdeklődés meghatározó. A tanítás központi kérdése a tanulók által szívesen vállalt tanulási célok integrálása az oktatási folyamatba.

A nyílt oktatás elemeinek bevitele az oktatásba sokféleképpen történhet, de nem jelentheti a pedagógus „sodródását”, a gyerekek „féktelenségét”.

A zárt és nyílt oktatás tervezési sajátosságai

A zárt oktatás lehetővé, szükségessé teszi az „előrelátó”, a részletekbe menő tervezést.

A nyílt oktatásra a nagyobb összefüggésekre figyelő „többrétegű” tervezés a jellemző.