Skip navigation

4.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja, hogy bemutassa a tanári és a tanulói önállóság kérdéskörét a tervezésben, a zárt és a nyílt oktatás fogalmát és ezek tervezési sajátosságait. Az eredményes tanulási-tanítási folyamat feltétele, hogy mind a tanár mind a diák rendelkezzen azokkal az alapvető tervekkel, melyek kijelölik a céltól az eredményig tartó folyamat elemeit, lépéseit. A leckében bemutatjuk a tanári és a tanulói tervezés formáit, dokumentumait.

A lecke ismeretanyaga hozzájárul a zárt és a nyílt oktatás gyakorlatban történő alkalmazásához, segíti a tanári tevékenység tervezéséhez szükséges dokumentumok használatát; hozzájárul a tanulói tervek kialakításához szükséges kompetenciák fejlesztéséhez.