Skip navigation

3.3.2 Önellenőrző kérdések

Mit jelent a tervezés?

Milyen „állomásai” vannak a tervezésnek?

Melyek a nevelés tervezésének alkotóelemei?

Melyek a pedagógiai program funkciói?

Milyen tantervi változatokat ismer?

Mit értünk a háromszintű és kétpólusú tantervi szabályozás alatt?

Melyek a helyi tantervfejlesztés folyamatának lépései?