Skip navigation

3.3.1 Összefoglalás

A lecke feltárta a tervezés folyamatának általános modelljét, a célkitűzés, a megvalósítás és a termékek összetevőit. A nevelés tervezése rész ráirányította a figyelmet a nevelési célokra, a célok tervezéséhez szükséges hatásrendszerekre, a személyi, tárgyi és szervezeti feltételek és az eredményesség megállapításának fontosságára. A nevelés tervezésének iskolai szintjeinél megismerhettük a pedagógiai program, a csoportszintű és az egyének fejlesztését célzó dokumentumok szükségességét.

Az oktatás tervezése témakör a hazai gyakorlatban jelenlévő háromszintű, kétpólusú tantervi szabályozás felépítését követve mutatta be az állami és a helyi szint tervezésének sajátosságait, kiemelve a helyi tantervfejlesztés folyamatát a helyzetfeltárástól az értékelésig.