Skip navigation

3.2.6 A helyi tantervfejlesztés folyamata

1. Helyzetfeltárás

 • a vonatkozó állami, regionális dokumentumok, képesítési követelmények, törvények, rendeletek megismerése,
 • az intézmény, a képzés, a tantárgyak létező dokumentumainak elemzése
 • a vizsgakövetelmények, az érvényes vizsgaszabályzatok áttekintése, elemzése,
 • a helyi közösségek, a kliensek intézménnyel, oktatással, képzéssel kapcsolatos igényeinek, elvárásainak feltárása, elemzése,
 • az oktatással, képzéssel kapcsolatos tapasztalatok elemzése,
 • az intézménnyel, az oktatással, a képzéssel kapcsolatos erősségek és gyengeségek számbavétele, a problémák leírása, megoldási alternatívák keresése, feladatok számbavétele.

2. Az intézmény fő célkitűzései elemzése.

 • értékek, pedagógiai elvek,
 • stratégiai kiindulópontok,
 • oktatás és képzés egészére érvényes célok és működési elvek.

3. Az oktatás tartalmi struktúrája meghatározása

 • a művelődési anyag szelekciójának megtervezése,
 • az oktatás, a képzés tartalmi kiindulópontjainak, kereteinek átgondolása.

4. Az oktatás szervezési kereteinek meghatározása

 • az intézményen belüli és kívüli tanulási lehetőségek (színterek) számbavétele,
 • szervezési módok, munkaformák meghatározása,
 • az oktatás, képzés szolgáltatásainak, infrastruktúrájának számbavételére oktatási, képzési funkcióinak mérlegelése,
 • a tanév képzési rendjének átgondolása.

5. Az oktatás és a helyi curriculum értékelésének tervezése

 • Az ellenőrzés, az értékelés milyen írásbeli és szóbeli formáit érdemes alkalmazni?
 • Milyen gyakorisággal, milyen tartalommal, milyen formában, milyen módszerekkel szükséges megvalósítani a belső továbbképzést, az önértékelést és önelemzést?
 • Milyen szempontok alapján értékelhetők a helyi tantervek, a pedagógiai programok?

Készítsen kérdőívet a szülői igények felmérésére a helyi tanterv készítéséhez!