Skip navigation

3.2.3 A nevelés tervezésének szintjei az iskolában

. A pedagógiai program

A pedagógiai program fogalma

A pedagógiai program az iskola – a képzési ciklus egészére vonatkozó – szakmai stratégiai (hosszú távú, lényegi) programja, amely meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, tantervét, gyakorlatát, működési feltételeit.

 

A pedagógiai program szakmai alapdokumentum, amely átfogja az iskola működésének minden területét.

Pedagógiai program funkciói:

 • Pedagógiai funkció: egységes rendszerbe szervezi a tevékenységeket, perspektívát nyújt; az iskola arculatának sajátos, egyedi vonásait tartalmazza
 • Társadalmi funkció: helyi, regionális funkció: Miként igazodik a tényleges, az intézményt körülvevő társadalom igényeihez?, szolgáltatások nyújtása
 • Igazgatási funkció: az iskola fenntartója ennek révén tájékozódik.

A pedagógiai program tartalma:

 1. 1.   Az iskola nevelési programja
 • Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások
 • Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
 • Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
 • A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet → tehetséggondozás, gyermek-és ifjúságvédelem, tanulási kudarcok kezelése, szociális hátrányok enyhítése
 • Egészség- és környezeti nevelési program
 • Eszközök, felszerelések jegyzéke
 • Szülő és az iskolai, kollégiumi pedagógus együttműködési formái
 1. 2.    Az iskola helyi tanterve

Határozza meg azokat az értékeket, célokat, amelyeket a megítélése szerint minden iskola pedagógiai programjának tartalmaznia kellene!

2. Csoportszintű tervezés

Az iskola számos szervezeti egységből áll. Ezek az egységek, csoportok az alapvető tevékenységformákra épülnek, pl.: osztály, szakkör, diákönkormányzat, szakmai munkaközösségek.

A felsoroltak közül kötött tervezést igényel az osztályban folyó nevelő-oktató munka. Az osztálytanító/osztályfőnök tervező munkája során fogalmazza meg a célokat, az értékeket, amelyek biztosítják az egyén és a közösség folyamatos fejlődését.

3. Az egyének fejlesztésének tervezése

Az egyének fejlesztésének tervezése segíti a tanulóban rejlő lehetőségek kibontakoztatását, támogatja a diákot értékeinek megtalálásában, formálódásában és irányítja a tanulási folyamatait.

Az eredményes tervezéshez a pedagógusnak ismernie kell a diákok: családi helyzetét, egészségi állapotát, szélesen értelmezett teljesítményeit, pszichikus jellemezőit, szociális képességeit.