Skip navigation

3.2.1 A tervezés fogalma, folyamata

A tervezés tudatos emberi cselekvés, amelynek során felépítjük tudatunkban a jövőben bekövetkező cselekvések előképét, és keressük a lehetséges legjobb lépéseket. A tervezés azon alternatívák végiggondolása, amelyek révén megvalósítható a megfogalmazott jövőkép. A sikeres tervezést modellek segítik.

2. Animáció: A tervezés egyik lehetséges modellje Whitaker nyomán

A tervezés folyamatát számos tényező alakítja, formálja, befolyásolja. Ezek közül legfontosabbak:

 • az ember tapasztalatai, lehetőségei, tervei, önképe,
 • a külső környezet – törvények, szabályok, közvélemény, helyi elvárások,
 • a szervezet – kultúra, klíma, kapcsolatok, hatalom.

A tervezés nem jelent mást, mint a célok és az előre meghatározott sikerkritériumok ismeretében hozott döntések és cselekvések programját, a rendelkezésre álló idő, az azonosított források, a tisztázott felelősség, a résztvevő egyének és csoportok összefüggésében.

Kérdések, amelyek segítik a tervezést:

 • Mit akarok/akarunk megvalósítani?
 • Mire törekszem/törekszünk?
 • Miért?
 • Melyek a megoldandó feladat, a tevékenység sikerességének kritériumai, mutatói?
 • Milyen tennivalók vannak? Mit, kivel/kikkel, mikor, mennyi idő alatt, hol, hogyan… lehet elvégezni?

Fontos, hogy egyes lépések megvalósíthatók legyenek, mert minden lépés szembesítendő a sikeresség előre megfogalmazott kritériumaival.

A tervezés folyamata a tervezéshez kapcsolódó döntések és cselekvések programját építő folyamat.

A tervezés alapvetően a következő négy állomásból áll:

Első állomás a „kezdet-vég elemzés:

 • azoknak az okoknak keresése, amelyek indokolttá teszik a tervezési folyamat beindítását;
 • azoknak a távlatoknak, értékeknek, céloknak és kritériumoknak, követelmények meghatározása, amelyek a tervezési folyamatot orientálják.

Második állomás az „ideális rendszer megtervezése, feltárása”:

 • annak a rendszernek a meghatározása, leírása, amelyre a tervezés irányul, pl.: Milyen nehézségekkel kell szembenézni a leendő produktummal kapcsolatban? Milyen fogalmak, tartalmak tisztázására kerül sor?

Harmadik állomás a „működtető rendszerek megtervezése, feltárása”:

 • azoknak a feltételeknek, és forrásoknak a meghatározása, leírása, amelyek a tervezési folyamat eredményességét, a tervezett rendszer működőképességét befolyásolják.

Negyedik állomás a „kivitelezés megtervezése”:

 • azoknak a módszereknek, eszközöknek áttekintése, kiválasztása, felhasználása, amelyek a tervezett rendszer tartalmának kimunkálásához, működőképességéhez nélkülözhetetlenek.