Skip navigation

3.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja a tervezésnek, mint tudatos emberi tevékenységnek a pedagógiai elméletben és gyakorlatban megvalósuló formáinak, folyamatainak bemutatása. A lecke kiemelten foglalkozik a nevelés tervezésének négy elemével, amelyek a célkitűzéstől a hatás- és feltételrendszereken keresztül az eredményességig tartanak. Az oktatás tervezése rész feltárja a háromszintű és kétpólusú irányítás jellemzőit, az irányítás dokumentumainak sajátosságait, a helyi tanterv tartalmát, szerkezetét.

A lecke ismeretanyaga hozzájárul a pedagógiai folyamat tervezéséhez szükséges kompetenciák fejlesztéséhez.