Skip navigation

2.3.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik nem tartozik az ismeretek közé?

Answers

1) képzet

2) fogalom

3) művelet

4) ítélet

Visszajelzés

Kérdés

Mely állítás igaz az operatív tevékenységre?

Answers

1) tudományos megismerés

2) valóságfeltáró

3) átalakító

4) tanulás

Visszajelzés

Kérdés

Melyik tudásról alkotott elképzelés jellemzői a következők: egyenrangú sokféle igazság, a versnek annyi lehetséges értelme van, ahány olvasója.

Answers

1) dualisztikus

2) sokféle nézőpontú

3) viszonylagos, relativisztikus

4) elköteleződő

Visszajelzés