Skip navigation

2.3.2 Önellenőrző kérdések

  1. Milyen tudás típusokat ismer?
  2. Tartalmuk alapján milyen csoportokba sorolhatók az ismeretek?
  3. Igazoltságuk és bizonyítottságuk alapján milyen csoportokba sorolhatók az ismeretek?
  4. Melyek az ismeret exteriorizációs szintjei?
  5. Melyek a tudásról alkotott elképzelések típusai?