Skip navigation

2.3.1 Összefoglalás

A lecke lehetőséget adott arra, hogy megismerjük a tudás fogalmát, az ismeret- és képességbeli valamint az eszköz- és tartalomtudás sajátosságait. Csoportosítottuk az ismereteket tartalmuk, igazoltságuk, bizonyítottságuk és az exteriorizációs szint alapján. Ugyancsak csoportosításra kerültek a tevékenységek funkció és szerkezet szerint. Összefoglaltuk a diákok gondolatait a tudáskoncepciókról.

Kérdéseket fogalmaztunk meg a tudásalapú társadalomról, pl.: Hogyan alkalmazkodjon és hogyan és kivel működhet együtt az oktatás? Az iskolán szerzett tudás hogyan alkalmazkodik a gazdasági-társadalmi elvárásokhoz?. A válaszoknál kitértünk az oktatási-nevelési tartalmakra, a felhasznált eszközökre, és a módszerekre.