Skip navigation

2.2.4 A tudásfelfogások változatai

Korábban már megfogalmaztuk, hogy a tudás a megismerő folyamatok, a tanulás eredményeként a tudatban létrejövő képződmények rendszere, így a tudásfelfogásokat célszerű a diákok által megfogalmazott tanulásfelfogások tükrében elemeznünk.

A tanulásról alkotott felfogásokon azokat a nézeteket értjük, amelyeket a tanulók fogalmaznak meg a tanulásról, a tanulás céljáról, a tanulás-tanítás folyamatáról, a folyamatban betöltött saját, tanári és a társak szerepéről.

A diákok tanulásfelfogása alapján két fő kategóriát különböztethetünk meg:

  • Az első kategória szerint a tanulás passzív, reproduktív folyamat, a tanulást a minél több ismeret megszerzésével azonosítja, memorizálásként értelmezi, az alkalmazás pedig a mechanikus felhasználást jelenti.
  • A második kategória szerint a tanulás aktív, tudásalkotó, tudás­átalakító, konstruáló tevékenység, ahol fontos a tananyag és a valóság megértése, a személyiség fejlesztése, a tanultak alkotó módon történő felhasználása, hasznosítása a mindennapi gyakorlatban.

 

A tanulásról alkotott elképzeléseket kiegészítik, s egyúttal össze is függnek velük azok az elgondolások, amelyeket a tudás természetével, sajátosságaival kapcsolatban fogalmaznak meg a tanulók. A tudásfelfogások egyes típusait, jellemzőit és egy jellegzetes példáját foglalja össze az 1. táblázat


1.Animáció: A tudásról alkotott elképzelések típusai1

 Kérdezze meg még tanuló és már dolgozó családtagjainak, barátainak, ismerőseinek tanulásról, tudásról alkotott elképzeléseit!1 GASKÓ Krisztina – HAJDÚ Erzsébet – KÁLMÁN Orsolya – LUKÁCS István – NAHALKA István – PETRINÉ FEYÉR Judit: Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2004. 45. o.