Skip navigation

2.2.1 A tudás

Amikor szóba kerül az iskola világa, az oktatás színvonala és eredményessége, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, a munka világába történő beilleszkedés, akkor minden esetben reflektorfénybe kerül a tanulók tudása, mint a megítélés és az értékelés alapja.

A tudás a tanulási folyamat egyik legfontosabb eredménye, így minden olyan tudomány foglalkozott/foglakozik jellemzőivel, amelynek kutatási területei között szerepel a megismerési, tanulási folyamatok sajátosságainak feltárása.

A tanulás és a tudás kapcsolatainak elemzésekor figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az iskolai tanulás eredményei nemcsak ismeretek, készségek, jártasságok és képességek, hanem a magatartásban és a személyiségben is bekövetkező változások.

A tudással kapcsolatos vizsgálatok alapvetően a tantervi anyag elsajátítására vonatkoznak, az ún. tudásszintre, amelyet értékelni és mérni lehet. Az oktatás alapvető feladata a követelményrendszerben meghatározott tudásszint kialakítása. A tudás állandóan változó rendszer, a tudásszint az oktatás állandóan változó viszonyítási pontja. A tudással kapcsolatos vizsgálatok kiterjednek még: a tudás használhatóságára, az alkalmazás lehetőségeire és szintjeire is.