Skip navigation

2.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja, hogy megismertesse a tudás fogalmát, az ismeretjellegű és a képességbeli tudás jellemzőit; az eszköz- és a tartalomtudás fogalmát. Átfogó képet nyújt a tudás szerkezetéről, az ismeretek csoportosítási lehetőségeiről, a tudásról alkotott elképzelésekről. Bemutatja a tudásalapú társadalom deklarálásának formáit, a felmerülő kérdéseket és a lehetséges válaszokat.

A tudáshoz kapcsolódó alapfogalmak ismerete segíti a tantervi és műveltségterületekhez tartozó tudás rendszerezését, értékeinek megismerését. A tudás elemek gyakorlatban történő alkalmazása hozzájárul az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztéséhez.