Skip navigation

12.3.1 Összefoglalás

A leckében feldolgozásra került tanulmány összefoglalja a pedagógusi szakmában megnyilvánuló reflektív gondolkodás kialakulásának történeti állomásait. Átfogóan mutatja be a reflektivitás fontosságát, a pedagógiai folyamatban betöltött szerepét, a tapasztalati tanulás ciklusait és történéseit.

Az önértékelés fejezet szempontokat ad az önértékelési gyakorlat kialakításához. A tanulói aktivitásra építve példákat nyújt az óratervezésben, az órai munkában, az önálló tanulás irányításában, az értékelésben alkalmazható kategóriákra.