Skip navigation

11.3.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik állítás igaz a feladatra?

Answers

1)  A tanulási folyamat kezdetén és végén alkalmazható.

2)  Csak egyéni és csoportos munkaformában alkalmazható.

3)  Lehetnek komplexek.

Visszajelzés

Kérdés

Melyik feladattípusról van szó?

A feladattípusban folyamatokat, időbeli vagy logikai struktúrákat kell rekonstruálni.

Answers

1)   Problémakifejtés

2)   Esszé, szóbeli kifejtés

3)   Rendezéses feladat

Visszajelzés