Skip navigation

1.1.2 Kompetenciák

 • A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése.
 • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése.
 • A pedagógiai folyamat tervezése.
 • A tanulás támogatása, szervezése, irányítása.
 • A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése.

Ismeret/tudás:

 • Ismeri azokat a módszereket és eszközöket és eljárásokat, amelyekkel a tervezéshez szükséges információkat összegyűjtheti és értelmezheti.
 • Ismeri a pedagógiai tevékenységeket meghatározó dokumentumokat.
 • Ismeri az értékelés különböző szintjeit, funkcióit.
 • Érti és a pedagógiai folyamatban célszerűen alkalmazza a kritériumra, a normára és az individuumra irányuló értékelési módokat.

Attitűdök/nézetek:

 • Elismeri a tanítási-tanulási folyamatra való felkészülés, tervezés színvonala és az oktatás hatékonysága közti összefüggést.
 • Elfogadja, hogy a tervezés során a tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot kell elsősorban szem előtt tartania.
 • A tervezés során fontosnak tartja az egyéni sajátosságok figyelembe vételét.
 • Fontosnak tartja a tervek utólagos elemzését és értékelését.
 • Nyitott a különböző ellenőrzési – értékelési eljárások, módszerek megismerésére és alkalmazására.
 • Kész arra, hogy a pedagógiai céljainak megfelelően értékelési eszközöket készítsen.

Képességek:

 • Képes közreműködni az adott intézmény pedagógiai programjának kialakításában.
 • Képes kiválasztani a céloknak megfelelő tartalmakat, módszereket, eszközöket és meghatározni a struktúrákat, az időbeni elosztásokat.
 • Az ellenőrzés során összegyűjtött adatokat szakmailag korrekt módon tudja értékelni.
 • Képes pedagógiai munkájában olyan formák alkalmazására, amelyek indirekt módon segítik a tanulók önértékelésének alakulását.
 • Képes az értékelés során kapott információk felhasználásával megtervezni további pedagógiai tevékenységét.