Skip navigation

11.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja, hogy a korábbi fejezetekben többször megfogalmazott tanulói aktivitáshoz kapcsolódva bemutassa a diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelésben használható feladattípusokat, konkrét példákkal.

A lecke hozzájárul az értékelés céljainak megfelelő eszközök kiválasztásához.