Skip navigation

10.6 GYAKORLÓ TESZT

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Az alábbi állítások közül melyek hamisak?

Answers

1)      A fejlesztő értékelés csak a tanuló személy fejlesztését szolgálja

2)      A tanulók passzívak a tanulási folyamatban

3)      A fejlesztő értékelés hozzájárul a tanulási folyamat fejlesztéséhez

Visszajelzés