Skip navigation

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

Definiálja a fejlesztő értékelés fogalmát?

Mutassa be a fejlesztő értékelés feltételeit!

Milyen módszerek alkalmazásával lehet eredményes a fejlesztő értékelés?