Skip navigation

10.4 ÖSSZEFOGLALÁS

A lecke a fejlesztő értékelés fogalmának, alkalmazási feltételeinek és a módszerek bemutatásával hozzájárul a fejlesztő értékelés nevelésben – tanulásban betöltött szerepének megismeréséhez. A folyamatos interakciók erősítik a tanár-diák kapcsolatot, a társak aktív bevonása az értékelő folyamatokba elősegíti a társas helyzetek jobb megértését és pozitívan hat a szociális kompetenciák alakítására. A fejlődést támogató értékelés a sikereket segíti elő, mivel elsődleges célja nem a minősítés; a pontos és egyénre szabott követelmények meghatározása lehetőséget ad a felelősséget vállalásra.