Skip navigation

10.2.4 A fejlesztő értékelés módszertana

1. A tanulási folyamat megismerése érdekében alkalmazzunk az egyéni tanulási mód megismerésére szolgáló technikákat, ötleteket!

A „Gondolkodom a tanulásomról” munkalap azt mutatja meg, hogy a diák milyen utakat használ a tanulási folyamatában, és ez lehet a fejlesztés alapja is.

15. Ábra: Önismeretet támogató munkalap
15. Ábra: Önismeretet támogató munkalap
15. Ábra: Önismeretet támogató munkalap

2. Használjunk tanulási naplót a fejlődés megtervezéséhez!

8.	Táblázat: Tanulási napló
8. Táblázat: Tanulási napló

 

3. Alkalmazzunk portfóliót a diákok fejlődésének nyomon követéséhez!

A portfolió készítésének folyamata:

1. A portfólió megismertetése a diákokkal. A pedagógusnak el kell döntenie:

 • Mi a célja a portfólió készítésének?
 • Hány tanulónál alkalmazza?
 • Milyen típusú portfóliót kíván tanítványaival készíttetni?
 • Mit szeretne ezzel dokumentáltatni?

2. A portfólió tartalmának meghatározása:

 • Milyen dokumentumokkal tudják igazolni, hogy elérték a célt?
 • A diákok mely döntésekbe szólhatnak bele?
 • Milyen gyakori lesz a visszajelzés?
 • Melyek lesznek a reflexió formái?

3. Anyaggyűjtés és válogatás. A pedagógusnak el kell döntenie:

 • Miben és hol tárolják a diákok a dokumentumokat?
 • Papír vagy elektronikus portfóliót alkalmaznak?
 • Milyen önértékelést segítő kérdéssorokat alkalmaznak?
 • Mi segíti a diákok válogatását?
 • Milyen időkeretben és mikor lesz mód a portfólió rendezésére?
 • Mi történjen a portfólióból kimaradó anyagokkal?

4. A tanulóval folytatott közös megbeszélés. Az alábbiakról kell dönteni.

 • Hány alkalommal, milyen rendszerességgel történjen a visszajelzés?
 • Milyen szempontok szerint zajlik a reflexió?
 • Ki és milyen munkaformában ad visszajelzést a portfolióra?

5. A legfontosabb információk, megjegyzések feljegyzése.

6. A tanulási folyamat értékelése. A pedagógusnak el kell dönteni:

 • Milyen célból kerül sor a portfólió értékelésére?
 • Milyen időkeretben kerül sor a portfólió értékelésére?
 • Melyek az értékelés szempontjai?
 • Hogyan lehet új tanulási célokat megfogalmazni?
16.Ábra: Munkalap a portfólió önértékeléséhez[17]
16.Ábra: Munkalap a portfólió önértékeléséhez[17]

 

4. A közös fejlesztési célokat értékeljük T-kártya segítségével!

 

A T-kártya a formájáról kapta a nevét.

9.	Táblázat: T-kártya
9. Táblázat: T-kártya

A T-kártya kialakításának menete:

 1. Megfogalmazzuk azt a tevékenységet, produktumot, amira az értékelés irányulni fog.
 2. A tanulókkal közösen megfogalmazzuk az értékelés szempontjait.
 3. A nagyobb kategóriák megalkotása, amelyek alkalmasak lesznek a diákok által megnevezett szempontok összegzésére, csoportosítására.
 4. T alakú formába rendezzük a közösen kialakított kategóriákat.

5. Készítsünk egyéni tanulási tervet a diákok teljesítménére építve!

Az egyéni tanulási terv lehetséges kérdései[18]

 • Mi a távlati célom és milyen időtávlatban gondolkodom?
 • Mi a célom ebben az évben?
 • Mi a célom az első félévben?
 • Mi a célom a második félévben?
 • Hány év alatt kívánom teljesíteni az iskola követelményeit?
 • Mikor kívánok elkezdeni érettségizni?
 • Milyen időrendben kívánom letenni az érettségit az egyes tárgyakból?
 • Mely tantárgyakat érint az idei tanulási tervem hangsúlyozottan, és miért?
 • Mely tárgyból szeretnék érettségit tenni az év végén és miért pont ebből?
 • Mely tárgyakból szeretnék érettségizni jövőre és miért?
 • Mely tantárgyakat nem fogom tanulni ebben az évben és miért?
 • Mely tárgyakat kívánom áthallgatással tanulni, és miért?
 • Mely tárgyakat kell megismételnem ebben az évben?

Így néz ki a tanulási folyamatom, ezeket fogom elvégezni szeptemberben. Októberben… stb.

Kik segítenek abban, hogy teljesíthessem a tervemet, és miként teszik ezt: a családomban, társaim, barátaim körében, tanáraim között, egyéb.

Milyen segítségre van szükségem?

Mely képességeim, készségeim fejlesztése a legfontosabb számomra? Miért?

Milyen a figyelmi szintem?

Mennyire tudok egyedül tanulni és mit? Mit nem?

Mik veszélyeztetik a tanulásomat? Mi teszek ezek ellen?

Melyek az erősségeim? Ez mit jelent?

Mi a legrosszabb, ami történhet?

Így néz ki az órarendem!

 

6. A diákok használjanak önértékelő kártyákat!

Az egyik leggyakrabban használt forma egy olyan táblázat, amelyben a már meglévő tudást és a tervezett célokat is meghatározzuk

10.	Táblázat: Önértékelő táblázat
10. Táblázat: Önértékelő táblázat

7. A tanulók értékeljék társaik munkáját ellenőrző listák segítségével!

 A diák számára a másik tanuló természetes közeg, partner, az általa megfogalmazott értékelés gyakran fontosabb, mint a felnőtté. A társértékelése tanulandó feladat, ebben segíthetnek a társértékelő kártyák. Ezek a kártyák tartalmazzák a tevékenységekben, produktumokban megfigyelendő elemeket. Az elkészült értékelés alkalmas a továbblépés megfogalmazásra.

17. Ábra:Társértékelő lap[19]
17. Ábra:Társértékelő lap[19]

8. Segítsük a lassabban haladó diákokat a „ne tedd fel a kezed” módszerrel!

 A „ne tedd fel a kezed” módszer lényege, hogy a tanári kérdés elhangzása után 3-5 másodperc gondolkodási időt kap mindenki, és csak utána kezdenek közösen beszélgetni a megoldásokról.

 9. Figyeljünk a diákok eltérő tanulási tempójára a jelzőlámpa módszer alkalmazásával.

A jelzőlámpa módszer támogatja a tudatos önértékelés kialakulását, másrészt visszajelzés a pedagógusnak, kinek van szüksége több odafigyelésre az órán 8sárga), ki igényel külön foglalkozást (piros).

 10. A tanulói kérdésekből állítsuk össze a témazáró teszt kérdéseit!

 11. Használjuk fel a feladatok helytelen megoldásait a továbblépésben!

 12. Alkalmazzunk KULCS – kártyát a tanulói teljesítmények rögzítésére!

18. Ábra: KULCS – kártyák[19]
18. Ábra: KULCS – kártyák[1]


[17] MAGTAR-IV-Melleklet-11.pdf. (Fejlesztő_értékelés/Metodika/MAG MAGTÁR – Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez 3.htm) (2014.11.10)

[18] einclusion.hu/wp-content/uploads/2007/09/egyeni-utak-szemelyre-szabott-lehetosegek.doc. (2014.11.12.)

[19] MAGTAR-IV-Melleklet-7.pdf.(Fejlesztő_értékelés/Metodika/MAGMAGTÁR–Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez 3.htm) (2014.11.10.)

[20] MAGTAR-IV-Melleklet-09.pdf. (Fejlesztő_értékelés/Metodika/MAG MAGTÁR – Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez 3.htm) (2014.11.10)