Skip navigation

10.2.2 A fejlesztő értékelés feltételei

Olyan osztálytermi légkör kialakítása, amelyben a diákok biztonságban érzik magukat.

A biztonságot nyújtó osztálytermi légkörben az eredményekről való beszélgetést a diákok elfogadják, természetesnek tartják, hogy lehet hibázni, mert abból is lehet tanulni; és ilyen légkörben bátran mondják el, ha valamit nem értenek. A fejlesztő értékelés során nem versenyhelyzetet teremtenek, hanem a feladatmegoldásra és az érzelmi-akarati tényezőkre helyezik a hangsúlyt. Az érzelmek hatással vannak az önbecsülésre, a motivációra és a tanulási folyamat szabályozásának képességére is.

A tanulási célok meghatározása és az egyéni tanulói fejlődés lépéseinek követése

A tanulási célokat célszerű személyre szabottan meghatározni, ez biztosítja az átláthatóságot, a tanuló tudja, mit kell tenni a saját eredményessége érdekében. A személyre szabott és egyértelmű tanulási célok, az ehhez igazodó egyéni fejlesztő értékelés jelentősen fokozza a motivációt.

A tanítási módszerek sokfélesége

A fejlesztő értékelés ezen feltétele hangsúlyozza, hogy a tanítási módszereket a tanulók eltérő igényeihez kell igazítani. Az eltérő igények fakadhatnak a tanulók eltérő szociokulturális hátteréből, képességeiből, tanulási stílusából. Az a tanulási helyzet, amely az egyik tanuló számára optimális nem az a másiknak. A szülőkkel való együttműködés segítheti az egyéni szükségletek felismerését.

A tanulók haladásának, teljesítményének változatos értékelése

A minősítő, a szummatív értékelési eszközök által szerzett információk segítségével módosíthatóak a tanulási folyamatok az egyéni szükségletek szerint. Ehhez a felhasználás módjának újszerűnek, formatívnak, fejlesztőnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy a teszteknek, dolgozatoknak nem az osztályozás a célja, így a diákok nem is kapnak rájuk jegyet.

A megértés mérésére alkalmasak a „miért” kérdőszóval kezdődő tanári kérdések.

A portfolió a tanulói munkák rendezett gyűjteménye, különböző kontextusokban készül, reflexióval párosul. A tanulónak módot ad az önértékelésre: saját fejlődésének és sikereinek tudatos megfigyelésére. A szülők tájékoztatásának is eszköze, konkrétan megmutatja, mivel foglalkoznak a tanulók az iskolában.

A táblázatos értékelési rendszer alkalmas a tanulók önértékelésére. Az előre megállapított sikerkritériumokat és a rájuk adható pontszámokat jelenti egy-egy konkrét munkával kapcsolatban.

A szöveges tanári visszajelzés a formatív értékelés alapvető eleme.

Az óra közbeni egyéni visszajelzések a feladat megoldásában még felhasználhatók, és nem a munka lezárásakor derül ki mi nem jó.

A tanulók aktív részvétele a tanulási folyamatban

A fejlesztő értékelés legfontosabb célja a tanulási képességek fejlesztése. Ha a tanulók ismerik saját tanulásuk jellegzetességeit, akkor képesek a feladatok elvégzésére, a problémamegoldásokra. A tanulási jellegzetességek megismerése segíti a tanulókat a célok kitűzésében, a stratégia megválasztásában és az elért eredmények értékelésében.