Skip navigation

10.2.1 A fejlesztő értékelés fogalma

A minősítő értékelés olyan értékelés, amelynek tétje van, amin múlik valami, amelynek címzettje valaki más.

Az értékelésnek azt a módját nevezzük fejlesztő értékelésnek, amely a tanulási folyamat szerves része, és a tanuló személy és a folyamat fejlesztését szolgálja.

A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének, tudásának gyakori, interaktív módon történő értékelését jelenti, amelynek célja a tanulói igények meghatározása és a nevelés-oktatás azokhoz történő igazítása.

Bármit meg akarunk tanulni, szükségünk van a visszajelzésre arról, hogy hol tartunk, mire van még szükség, mit kell másképp csinálnunk. Ebben a mondatban a kulcsszó az „akarunk”. A fejlesztő értékelés nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy a tanulónak legyenek tanulási céljai, azaz aktív részese legyen a saját tanulási folyamatának. A fejlesztő értékelés megvalósításának legfontosabb előfeltétele, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben a tanuló érdekeltté válik saját hibáinak, hiányosságainak a feltárásában, és abban, hogy ezekkel maga is szembenézzen. Ezért a fejlesztő értékelésnek fontos szerepe van a tanulók önértékelésének fejlesztésében is.