Skip navigation

10.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A tananyag célja, hogy feltárja a tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott fejlesztő értékelés fogalmát, feltételeit – a biztonságos légkör kialakítása, a tanulók bevonása a tanulási célok meghatározásába, aktív részvétel biztosítása – az eredményes, az önértékelést is segítő értékelési módszereket, eszközöket.

Ismeri a fejlesztő értékelés fogalmát, alkalmazásának feltételeit, a fejlesztő értékelés módszertanát. Képes lesz a tanulási-tanítási folyamat adott strukturális eleméhez megfelelő módszer kiválasztására.