Skip navigation

9.3.2 Önellenőrző kérdések

Milyen főbb részterületei vannak az andragógiának?

Mi a célja a Delfi kutatásnak?

Hogyan vélekednek a hazai felnőttképzési szakemberek a pedagógia és az andragógia viszonyáról?