Skip navigation

9.3.1 Összefoglalás

A fejezet során a pedagógia és az andragógia viszonyát tekintettük át, részleteket ismertettünk a hazai andragógia történetéből, és bemutattuk a téma főbb jeles kutatóit kutatási területek alapján.